• Güney Anadolu Multipl Skleroz Çalışma Grubu Toplantısı

  Demiyelinizan Hastalıklarda Olgu Sunumları

  Detay »
 • Asistanlar için Multipl Skleroz

  Kanyol Hotel İstanbul Kennedy Caddesi No: 34 Sultanahmet, İstanbul

  Katılım için: Meta Turizm, Sürhay Ünal - surhay@meta-turizm.com, 0216 327 80 70 - 0533 660 43 51

  Detay »
 • Bilimsel Web Sitesi Kurucuları
  Bilimsel Sitesi Kurucuları Kimdir?
  Detay »
 • MS ÇALIŞMA GRUBU BİLİMSEL WEB SİTESİ YENİLENMİŞTİR!

  MS Çalışma Grubu Olarak Sitemizde;

  • Öncelikle hastalarımıza en doğru bilgiyi ulaştırmak,
  • Yaşam kalitelerini arttırmak konusunda yardımcı olmak,
  • Multipl Skleroz konusunda çalışmak ve deneyimini arttırmak isteyen meslektaşlarımıza bu site aracılığıyla ulaşmayı hedeflemekteyiz.
  Detay »
MS bulaşıcı bir hastalık mıdır?

MS bulaşıcı bir hastalık değildir, eşe, aile bireylerine ya da başka bir kimseye bulaşması söz konusu değildir.

MS ile Stres ve Sıkıntı Arasında Bir İlişki Olabilir mi?

MS’in nedeni stres değildir. Ancak stresli yaşamın MS’e olumsuz etkileri olduğuna dair veriler vardır. Ama stres ile MS alevlenmesi arasındaki ilişkinin doğası tam aydınlatılamamıştır.

MR tetkiki nasıl yapılır? Zararlı mıdır?

MR tetkiki sırasında yatarak MR cihazına girersiniz. MR’da radyasyon yoktur. Hastalığınız gereği sık MR yaptırmanızın vücudunuza bir zararı yoktur. Toplumda bazı kişilerde MR cihazına girme fobisi vardır. Vücudunuzda kalp pili, protez metal vs var ise doktorunuzu uyarınız, MR’a giremeyebilirsiniz. MS’e özel protokolle MR yapılması gerekmektedir.

EDSS Nedir ? (Expanded Disability Status Scale)

EDSS, genişletilmiş özürlülük durum skalası, MS’li kişilerin özürlülük durumlarını derecelendirmekte kullanılan bir ölçektir. EDSS hesaplamasını nöroloji uzmanı yapabilir. 1 ile 10 arasında değerler verilir. Bu skala hastalığın takibi açısından doktorunuz tarafından kullanılmaktadır.

Atağı tetikleyen etkenler nelerdir ? Atak olmasın diye ne yapabilirim?
Atakları tam olarak ortadan kaldıran bir yöntem yoktur. Atak sıklığını ve size olabilecek olumsuz etkilerini azaltmak için düzenli yaşam aktiviteleri, düzenli ve uygun beslenme, mümkün olduğunca stresli yaşamı kontrol etme ve iyi uyku düzeni son derece önemlidir. Enfeksiyonlar atakları tetikleyebileceğinden enfeksiyon gelişiminin önlenebilmesi için kendinize dikkat etmeniz ve kişisel hijyeninizin iyi olması gereklidir.
Ataklar Sekel Bırakır mı?
MS ataklarının çoğu bir süre sonra tamamen düzelir. Bazı ataklardan sonra düzelme zaman alabilir. Atakların bazılarında değişik düzeylerde sekel kalır.
MS, Yürüme Zorluğu Yapar mı?

MS ataklarında bazen tek bazen de iki taraflı bacak güçsüzlüğü görülebilir. Atak olmadan hastalığın seyri içerisinde de bacaklarda güçsüzlük ve buna bağlı yürüme zorluğu görülebilir. Bazı kişilerde bacaklarda güçsüzlük olmadan da yürümede zorluk olabilmektedir. Özellikle denge merkezlerinin etkilendiği durumlarda, dengesizliğe bağlı olarak yürüme zorluğu olabilir. Kişiler merdiven inip çıkmada, uzun mesafe yürümekte bu zorluğu daha fazla hissedebilir. Kişiler, bu problemlerini ‘Sanki ayak benim ayağım değilmiş gibi’, ‘Yer ayağımın altından kayıyormuş gibi hissediyorum’ gibi sözlerle ifade edebilmektedir.

Sessiz MS Nedir?
MS ile uyumlu beyin veya omurilik MR bulgularının olmasına rağmen kişinin bir yakınmasının olmaması durumudur. Günümüzde kontrolsüz bir şekilde, beyin MR tetkikleri sık olarak yapılmaktadır. Başka nedenlerle beyin veya omuriliğe yönelik yapılan MR incelemelerinde lezyonlar görülür. Bu şekilde tesadüfi saptanan lezyonlar nedeni ile pek çok kişi MS polikliniklerine yönlendirilmektedir. Bunların çoğunun MS ile ilgisi yoktur. Ancak bazı kişilerin lezyonları MS için tipik lezyonlardır. Bu kişilerin MS ile ilgili herhangi bir öykü ve muayene bulgusu olmadığı durumlarda “sessiz MS, asemptomatik MS” gibi terminolojiler kullanılır. Bu kişilerin bazıları çok uzun süre hiç MS ile ilişkili belirti vermezken bazıları bir süre sonra MS ile ilgili belirtiler yaşamakta ve artık kesin MS tanısı almaktadırlar.
Her atak tedavi edilir mi?

Her MS atağını kortizonla tedavi etmeye gerek yoktur. Bazı ataklar hafiftir ve hiçbir şey yapmadan geçecektir. Kişinin günlük yaşantısını bozmayan, hafif bulgularda tedavi gerekmez.

Allerji MS’i etkiler mi? Atağa neden olur mu?

Yiyecek, polen vb allerjik maddelerin MS’e yol açtığına dair hiç bir kanıt yoktur. Allerjik durumların yalancı atakları artırması söz konusu olabilir.

MS’de unutkanlık olur mu?

MS’li kişilerin yaklaşık yarısında değişik şiddetlerde unutkanlık, konsantrasyon ve dikkat eksikliği gibi bilişsel bozulmalar görülür. Ancak kişilerin çoğunun yakındığı unutkanlık, dalgınlık, yoğunluk veya depresyondan kaynaklanmaktadır.

MS kısırlık yapar mı ?

MS genel olarak kısırlığa neden olmaz. MS tedavisinde kullanılan ilaçlardan sadece bazıları kısırlığa yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar kullanırken MS’li kişilerin ileride çocuk sahibi olma istekleri değerlendirilir.

Annenin MS’i karındaki bebeğe zararlı mıdır?

Nadir durumlar haricinde annenin MS’li olmasının bebeğine bir zararı yoktur. Bebeğe zararlı olabilecek MS ilaçları hamilelik sürecinde kullanılmamalıdır.

Egzersiz Yardımcı Olur mu?

Egzersiz kendi başına MS’i iyileştiremez ama sağlığı olumlu etkilediği gibi hareketsizlikten oluşabilecek birtakım komplikasyonları önler. İyi bir iştah ve uyku, düzenli barsak ve idrar fonksiyonları üzerine ve kişinin kendini iyi hissetmesinde etkili olduğundan düzenli egzersiz çok faydalıdır. Kişiyi hem psi¬kolojik, hem de fiziksel açıdan olumlu etkiler.

İş Hayatında Nasıl Davranılmalıdır?

Kişiden kişiye değişiklik gösteren MS’in, dolayısıyla iş durumu üzerindeki etkisi de değişiklik gösterir.
Duygu durumu göz önüne alındığında, tanı aldıktan sonra veya belirtilerin birdenbire ortaya çıktığı sırada işle ilgili büyük kararlar almak pek doğru değildir. Kişinin kendisine zaman tanıması en doğru hareket olacaktır. Tanının, iş arkadaşlarına ve patrona açıklanması tamamiyle kişinin verebileceği bir karardır.

Çocuklara MS Anlatılmalı mıdır ?

Çocuklar duyarlıdırlar ve etraflarında bir şeylerin değiştiğini anlamakta ustadırlar. İhtiyaçları olan şey ise basit açıklamalardır. MS, çocuklara açıkça ve uygun bir dille anlatılmalıdır. Çocuklar genellikle daha dayanıklı olup, anne ve babalarına göre gerçekleri daha kolay kabul edebilme yeteneğine sahiptir. Özellikle küçük çocuklara anne veya babalarını bu hastalıktan dolayı kaybetmeyecekleri anlatılmalıdır.

Sigara ve Alkol MS’i Nasıl Etkiler ?
Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Nefes darlığı, akciğer enfeksiyonuna yatkınlık, kalp atışlarında düzensizlik gibi birtakım sorunlara sebep olduğu gibi, tabiatıyla da mevcut MS şikayetlerini ağır¬laştırır. Ayrıca sigaranın MS’e olumsuz etkileri olabileceği de gösterilmiştir.
Alkol tüketimi ise, koordinasyon bozukluğu, dengesizlik, peltek konuşma ve davranış bozukluk¬larına sebep olur. Sonuçta, mevcut şikayetler olumsuz etkilenir.
Isı MS’i Etkiler mi?
MS’li kişilerin büyük bir çoğunluğu sıcak ve rutubetli havanın, sıcak su ile yıkanmanın veya ateş yükselmesinin şikayetlerini kötüleştirdiğini farketmiştir. Kişiler, günün en sıcak saatlerini serin bir yerde geçirmeyi, sıcak yerine ılık su ile yıkanmayı tercih etmelidir. Buz torbaları ile serinlemek, serin tutan giyecekler giymek ve soğuk duş almak şikayetleri önemli ölçüde hafifletir.
Başka rahatsızlıklarım nedeni ile anestezi almamda ve ameliyat olmamda sakınca var mıdır?
Başka rahatsızlıklarınız nedeni ile anestezi almanızda ve ameliyat geçirmenizde MS’li olmanız hiçbir engel yaratmaz. Diş çekimi ve operasyonları da rahatlıkla yapılabilir. Ancak anestezi uygulaması ve bu tip operasyonlardan önce mutlaka nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmenizde fayda var. MS alevlenmesi durumunda acil olmayan operasyonlar iyileşme dönemine ertelenebilir.
MR’da görülen MS plakları iyileşir mi?

Yeni oluşan plakların bir kısmı düzelir ve kontrol MR’ında küçülür veya kaybolur. Ama bazı plaklar uzun dönemde artık kalıcı olur ve MR’da hep görülür.

MS, Psikolojik Bir Hastalık Mıdır?

MS psikolojik bir hastalık değildir. Birincil olarak akıl sağlığını etkileyen bir hastalık değildir. Ancak, hastalığın gidişinde bazı kişilerde depresyon ve bilişsel bozulmalar (konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık gibi) görülebilmektedir.

MS’li Kişilerin Nörolojik Muayanesinde Nelere Bakılır?

Nörolojik muayenede değerlendirilen ana kısımlar şunlardır:Bilişsel fonksiyonlarınız, konuşmanız ,görme ile ilgili fonksiyonlarınız. Bunun için göz hareketleriniz ve görme keskinliğiniz değerlendirilir. Oftalmoskop denen cihaz ile gözünüzün arka kısmındaki görme siniri ile ilgili kısım değerlendirilir. Duyu muayenesi yapılır. Dokunma duyunuz, ağrı duyunuz ve vibrasyon (titreşim) duyununuz test edilir. Yüzde, kol ve bacaklarda kuvvetiniz test edilir. Ayrıca kas sertleşmesi olup olmadığı değerlendirilir. Refleksleriniz değerlendirilir. Refleks çekici ile belli yerlere vurulur, bu sırada ağrı hissetmezsiniz. Yürüyüşünüz, duruşunuz, dengeniz ve koordinasyonunuz değerlendirilir.Gerektiği durumlarda bu muayene daha detaylandırılır.

Tanı Aşamasında , İkinci Bir Görüş Gerekli midir?
Eğer sizi sadece tek bir doktor görmüşse ikinci bir fikir alma isteğiniz son derece normaldir. Bunu da doktorunuz ile paylaşabilirsiniz. Doktorunuzun size kızacağından, tepki göstereceğinden endişe etmeyiniz. Ancak burdan mutlaka ikinci bir doktorun da sizi görmesi gerektiği anlamı çıkarılmamalıdır. MS konusunda deneyimli olan doktorların genel olarak size benzer şeyler söyleyeceğinden emin olabilirsiniz. Doktorunuzun MS konusunda deneyimli olduğundan eminseniz ikinci bir görüş almanız hiç de gerekli olmayacaktır.
İyi Huylu MS nedir ?

İyi huylu MS, kişilerin uzun bir süre yeni şikayetlerinin olmaması anlamına gelmektedir. Kişiler, yaşamlarına belirtisiz veya yaşam kalitesini etkilemeyen belirtiler dışında normal bir şekilde devam ederler.

Alternatif Tedaviler Yardımcı Olur mu?
Akupunkturun, yoganın, görselleştirme ve gevşeme tekniklerinin veya katkılı gıdaların MS üzerinde kanıtlanmış bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, bazı kişiler alternatif tedavilerin, kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olduğunu düşünmektedirler. MS’i olan bir kişi olarak, size yardımcı olan her tekniği seçebilirsiniz. Ancak risklerini, yararlarını ve maliyetini araştırın. En önemlisi, planlarınızı doktorunuzla tartışın.
Alternatif Tedaviler Kullanılmalı mı?
Alternatif tedavi uygulayanlar MS konusunda uzman olmadıkları gibi, teşhis yapmaya da yetkili değildirler. Alternatif tedavilerin MS'e olumlu etkisi olup olmadığı hususu halen belirsizliğini korumaktadır. Akupunkturun, yoganın, görselleştirme ve gevşeme tekniklerinin veya katkılı gıdaların(vitaminler dahil) MS üzerinde kanıtlanmış bir etkisi henüz gösterilememiştir. Bununla birlikte, bazı kişiler alternatif tedavilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olduğunu düşünmektedirler. MS'i olan bir kişi, kendine yardımcı olan her tekniği seçebilir. Ancak alternatif bir tedavi görmeye karar vermeden önce, bu tedavinin potansiyel risklerini, yararlarını ve maliyetini araştırması önerilir. Ayrıca alternatif tedavi seçeneklerini kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmanız önerilir. Alternatif tedaviler tıbbi tedavilerin yerini alamazlar. Sadece tıbbi tedavileri destekleyen unsurlardır.
Bu Web Sitesi GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından koşulsuz olarak desteklenmektedir. Web Tasarım ve Uygulama: Elif Kor