• Güney Anadolu Multipl Skleroz Çalışma Grubu Toplantısı

  Demiyelinizan Hastalıklarda Olgu Sunumları

  Detay »
 • Asistanlar için Multipl Skleroz

  Kanyol Hotel İstanbul Kennedy Caddesi No: 34 Sultanahmet, İstanbul

  Katılım için: Meta Turizm, Sürhay Ünal - surhay@meta-turizm.com, 0216 327 80 70 - 0533 660 43 51

  Detay »
 • Bilimsel Web Sitesi Kurucuları
  Bilimsel Sitesi Kurucuları Kimdir?
  Detay »
 • MS ÇALIŞMA GRUBU BİLİMSEL WEB SİTESİ YENİLENMİŞTİR!

  MS Çalışma Grubu Olarak Sitemizde;

  • Öncelikle hastalarımıza en doğru bilgiyi ulaştırmak,
  • Yaşam kalitelerini arttırmak konusunda yardımcı olmak,
  • Multipl Skleroz konusunda çalışmak ve deneyimini arttırmak isteyen meslektaşlarımıza bu site aracılığıyla ulaşmayı hedeflemekteyiz.
  Detay »
A B C D E F G Ğ H İ J K L M N O Ö P R S T U V Y Z TümüAkson Sinir hücresinin gövdesinden uzanan uzun, ipliksi kısımlar. Akson sinyal iletim görevini yapar. Aksonun ucundaki sinir uyarıları, öteki sinir hücresi ya da ilgili organlara iletilir.
Akut Ani başlangıçlı, kısa ve göreceli olarak şiddetli bir seyir göstermek.
Anestezi Ağrısız ve güvenli bir ameliyat için kişinin çeşitli ilaçlar yardımıyla ağrı duymasının önlenmesidir.
Anksiete İç sıkıntısı, iç daralması, endişe hissi.
Antienflamatuar İltihabi reaksiyonu önleyici.
Antikor Bağışıklık sistemi hücrelerinin yabancı maddelere (antijen) karşı ürettiği protein.
Antiviral Virüslere karşı etkili, virüsün etkisini kıran veya azaltan.
Asemptomatik MS Belirtisiz MS.
Atak Yeni ortaya çıkan ve en az 24 saat süren nörolojik belirtiler, yakınmalar.
Ataksi Dengesizlik.
Atrofi Bir organ veya oluşumun erimesi.
Babinski Bulgusu Ayak tabanı bir cisimle çizildiğinde baş parmakların yukarı doğru açılması.
Bağışıklık Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir.
Benign İyi huylu.
Beyaz Madde Beyin ve omuriliğin sinir liflerinden oluşan bölümü.
Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Omurilik boşluğunda ve beyinde bulunan ve SSS dokularını koruyan ve beslenmesini sağlayan sıvı.
Bilişsel Fonksiyon Zekânın işleyişiyle ilgili fonksiyon, kognitif fonksiyon.
Bulgu Sendrom, belirti.
Cerrahi Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların yaralanmaların vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.
Defekt Eksiklik, kusur.
Deformasyon Şeklini bozma.
Dejenerasyon Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri.
Demiyelinizasyon Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.
Depresyon Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik.
Dizartri Konuşma bozukluğu.
Endemik Bir hastalık ya da enfeksiyon etkeninin belirli bir coğrafî bölgede sürekli veya yerleşik olarak görülmesi.
Enfeksiyon Mikropların lokal veya genel olarak organizmaya yerleşmesi, infeksiyon.
Epilepsi Epilepsi, halk arasındaki adıyla sara, yineleyen nöbetler ile karakterize ve sıklıkla geçici bilinç kayıplarına neden olan bir durumdur.
Hasar İz, sekel.
Hemiparezi Vücudun tek tarafını tutan felç durumu.
İdiopatik Oluşumunda bir sebep gösterilemeyen.
İdiopatik Oluşumunda bir sebep gösterilemeyen.
İdrar Retansiyonu İdrar tutulması, idrar yapamama.
İdrar Retansiyonu İdrar tutulması, idrar yapamama.
İmmünoloji Bağışıklığı inceleyen bilim.
İmmünoloji Bağışıklığı inceleyen bilim.
İnflamasyon Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.
İnflamasyon Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.
İnkontinans Kendiliğinden boşalma, idrar veya barsak hareketlerinin kontrol edilememesi.
İnkontinans Kendiliğinden boşalma, idrar veya barsak hareketlerinin kontrol edilememesi.
Kalıtsal Genetik, kod bilimi.
Komplikasyon Bir hastalı¬ğın seyri sırasında, önceden beklenmeyen bir durum.
Koordinasyon Amaca yönelik bir harekette, iskelet kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içerisinde çalış¬ması ve etkileşimidir.
Kortikosteroid Çoğunlukla steroidler olarak kısaltılan kortikosteroidler, örneğin kortizon, normalde vücutta bulunan bir grup hormondur ve vücudun metabolizması üzerinde bir çok etkileri vardır. Vücuda tablet ya da iğneyle dışarıdan verilmeleri vücuttaki dengeyi etkiler. Steroidler, inflamasyonu kontrol etmede çok etkilidirler ve bazı hastalıkları hafifletebilirler.
Kronik Belirti ve bulguları uzun süren, yavaş ortaya çıkan, süregen.
Lezyon Dokuların işlevselliğini yitirmesi, doku bozukluğu.
Malin (Malign) Habis kötü huylu.
Miyelin Sinir hücrelerini sararak koruma ve yalıtım sağlayan kılıf.
Monoparezi Sadece bir kol veya bir bacağı tutan felç.
MRG Magnetik alan kullanarak görüntüleme tekniği.
MS Multipl sklerozun baş harflerinin kısaltılmış hali.
Multipl Çoklu.
Multipl Skleroz Beyin ve omurilikteki sinirlerin myelin kılıflarında hasarlanma ya da kayıp (demyelinizasyon) ile karakterize hastalık.
Nöroloji Beyin, omurilik, periferik ve otonom sinir sistemini inceleyen bilim dalı.
Nüks Yeniden ortaya çıkma, depreşme.
Oftalmoskop Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet.
Omurilik Omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren merkezî sinir sisteminin bir parçasıdır.
Opak Donuk, şeffaf olmayan.
Operasyon Cerrahi müdahale, ameliyat.
Ödem Vücutta anormal miktarda su toplanmasıdır.
Palsy Felç, inme.
Paraparezi Her iki bacakta güçsüzlük.
Parapleji Her iki bacakta tam güç kaybı.
Parestezi His kaybı, uyuşma ve karıncalanma hissi.
Patogenez Hastalığın esas ve gelişimi.
Patojen Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar.
Plak Miyelin kılıfın zedelendiği iltihabi hücreleri de içeren doku alanı.
Refleks Düşünülmeden, kendiliğinden herhangi bir uyarıcıya karşı verilen tepkiye refleks denir. Refleks merkezi omuriliktir.
Rehabilitasyon Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, yeniden kazandırma.
Rejenerasyon Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.
Remisyon Hastalık belirtilerinin sönmesi.
Sekel İz, hasar.
Semptom Vücuttaki bir hastalığa eşlik eden ve hastalığın göstergesini oluşturan belirti.
Simpleks Tek maddeden oluşmuş, basit, sade.
Skleroz Hasar gören dokunun kalınlaşması veya sertleşmesi.
Spastisite Belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıdır.
T-Hücresi Esas olarak hücre aracılı bağışıklık reaksiyonlarını kontrol eden ve B hücre gelişiminde rolü olan lenfosit grubu. T- hücreler lenfokin hormonlar salgılayarak bağışıklık sistemini düzenlerler.
Tanı Bir hastalığı tanıma işi, teşhis.
Teşhis Hastalığın ne olduğunu araştırıp onaya koyma, tanı, tanılama.
Tetkik İnceleme, araştırma.
Vertigo Genel anlamda baş dönmesi hareket duygusu demektir. Ancak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir. Vertigodan kastedilen labirentit iç kulak iltihabı Meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesi hissi Vertigo diye adlandırılır.
Viral Virüslerin neden olduğu enfeksiyon, virüs ile ilgili.
Yan Etki Beşeri tıbbi ürünlerde beklenen ama istenmeyen etki.
Yan Etki Beşeri tıbbi ürünlerde beklenen ama istenmeyen etki.
Zar Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.
Bu Web Sitesi GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından koşulsuz olarak desteklenmektedir. Web Tasarım ve Uygulama: Elif Kor