• Güney Anadolu Multipl Skleroz Çalışma Grubu Toplantısı

  Demiyelinizan Hastalıklarda Olgu Sunumları

  Detay »
 • Asistanlar için Multipl Skleroz

  Kanyol Hotel İstanbul Kennedy Caddesi No: 34 Sultanahmet, İstanbul

  Katılım için: Meta Turizm, Sürhay Ünal - surhay@meta-turizm.com, 0216 327 80 70 - 0533 660 43 51

  Detay »
 • Bilimsel Web Sitesi Kurucuları
  Bilimsel Sitesi Kurucuları Kimdir?
  Detay »
 • MS ÇALIŞMA GRUBU BİLİMSEL WEB SİTESİ YENİLENMİŞTİR!

  MS Çalışma Grubu Olarak Sitemizde;

  • Öncelikle hastalarımıza en doğru bilgiyi ulaştırmak,
  • Yaşam kalitelerini arttırmak konusunda yardımcı olmak,
  • Multipl Skleroz konusunda çalışmak ve deneyimini arttırmak isteyen meslektaşlarımıza bu site aracılığıyla ulaşmayı hedeflemekteyiz.
  Detay »
Fingolimod Tedavisi İle İlgili Soru ve Cevaplar?

1. Fingolimod nedir ve ne için kullanılır?
Fingolimod vücudun bağışıklık (immün) sisteminin işleyişini değiştirebilir ve ataklarla seyreden multipl sklerozu tedavi etmek için kullanılır. Sfingozin-1-fosfat (S1-P) reseptörü düzenleyicisi olarak bilinen yeni bir ilaç tipidir. Piyasada Gilenya adıyla bulunan ve oral yolla (ağızla) verilen reçeteli bir ilaçtır.
Fingolimod MS’i iyileştirmez, ancak meydana gelen atak sayısını azaltmaya ve MS nedeniyle fiziksel problemlerin gelişmesini yavaşlatmaya yardımcı olur.
Fingolimod bazı beyaz kan hücrelerinin vücutta serbestçe dolaşma yeteneğini etkileyip, iltihaba sebep olan hücrelerin beyne ulaşmasını engelleyerek bağışıklık sisteminin krizlerle savaşmasına yardımcı olur. Bu MS’in neden olduğu sinir hasarını azaltır. Klinik çalışmalarda Fingolimod’un atak sayısını azalttığı (yarıdan biraz daha fazla) ve bir sonuç olarak şiddetli atak ve hastanede tedavi edilmesi gereken atak sayısını azaltıp, ataksız geçen zamanı uzattığı ve özürlülük ilerlemesini yavaşlattığı (yaklaşık üçte bir) gösterilmiştir.

2. Fingolimod kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Fingolimod aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Bağışıklık sisteminiz zayıfsa (bağışıklık yetmezlik sendromu, bir hastalık veya bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir ilaç nedeniyle).
• Sarılık (hepatit) veya verem (tüberküloz) gibi ciddi aktif enfeksiyonunuz veya aktif kronik enfeksiyonunuz varsa.
• Aktif bir kanser hastalığınız varsa (bir çeşit cilt kanseri olan bazal hücre karsinomu dışında)
• Ciddi karaciğer problemleriniz varsa.
• Fingolimoda karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
Aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Düzensiz kalp atışı için kinidin, prokainamid, amiodaron veya sotalol gibi ilaçlar kullanıyorsanız. Doktorunuz bu ilaçları kullanmanız halinde Fingolimod kullanmamanıza karar verebilir.
• İstirahat halindeki kalp hızınız yavaşsa (dakikada 55 atıştan az), kalp hızınızı yavaşlatan ilaçlar kullanıyorsanız, düzensiz veya anormal kalp atışınız varsa veya ani bilinç kaybı öykünüz varsa.
Doktorunuz Fingolimod başlamadan önce kalbinizi kontrol edebilir ve ayrıca ilk Fingolimod dozunu kullandıktan sonra kalp hızını kontrol etmek üzere 6 saat boyunca muayenehanede veya klinikte kalmanız gerekebilir. Aynı durum kalp atışınızın yavaş olması (dakikada 55 atıştan az) veya beta-blokerler olarak adlandırılan ilaçları (kalp atışını yavaşlatan) kullanmanız halinde de geçerlidir. İlk dozdan sonra kalp atışınız yavaşlarsa baş dönmesi veya yorgunluk hissedebilir veya kalp atışınızı hissedebilirsiniz. Hız çok yavaşlarsa veya kan basıncınız düşerse derhal tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz. Doktorunuz ayrıca 2 haftadan uzun süreli bir aradan sonra tedaviye tekrar başlamanız durumunda da kalp hızını kontrol etmek isteyebilir.
• İlaçlar ile kontrol altına alınamayan yüksek tansiyonunuz (yüksek kan basıncınız) varsa.
Fingolimod kan basıncınızda hafif bir yükselmeye neden olabileceğinden, doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.
• Herhangi bir kalp probleminiz varsa,
• Aşı yaptırmayı planlıyorsanız.
Fingolimod ile tedavi sırasında ve sonrasında 2 aya kadar belli tip aşıları yaptırmamanız gerekirken (canlı attenüe aşılar), diğer bazıları yeterince etkili olmayabilir.
• Daha önce suçiçeği hastalığı geçirmediyseniz.
Daha önce suçiçeği hastalığı geçirmediyseniz, doktorunuz bu hastalığa neden olan virüse (varisella zoster virüsüne) karşı bağışıklık durumunuzu test etmek isteyebilir. Eğer bu virüse karşı bağışıklığınız yok ise, Fingolimod ile tedaviye başlamadan önce aşılama gerekebilir. Bu durumda, doktorunuz Fingolimod tedavisinin başlatılmasını bir ay erteleyecektir.
• Görme bozukluğunuz veya göz arkasındaki merkezi görme alanında şişliğe ilişkin diğer belirtiler (maküler ödem olarak bilinen bir durum), göz enflamasyonu veya enfeksiyon (üveit) varsa veya olduysa ya da diyabetiniz varsa.
Doktorunuz Fingolimod başlamadan önce bir göz muayenesinden geçmenizi ve fingolimod tedavisine başladıktan sonra düzenli olarak muayene olmanızı isteyebilir. Doktorunuz özellikle de şu durumlarda bir göz muayenesinden geçmenizi isteyebilir: Görme merkezi bulanıyorsa veya gölgeleniyorsa; görme merkezinde kör bir nokta geliştiyse; renkler ve ince detayları görme konusunda problem yaşıyorsanız.
• Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız.
Doğmamış çocuğun zarar görmesi riski nedeniyle fingolimod kullanırken veya kullanmayı bıraktıktan sonraki iki ayda hamile kalmaktan kaçınınız. Doktorunuzla tedaviniz sırasında ve tedaviniz sona erdikten sonraki 2 ay boyunca kullanmanız gereken güvenilir doğum kontrol yöntemleri hakkında konuşunuz.
• Karaciğer problemleriniz varsa.
Ciddi karaciğer problemleriniz varsa, fingolimod kullanmamalısınız. Tedavinizin ilk altı ayı süresince doktorunuz karaciğer fonksiyonunuzu takip etmek üzere kan testleri isteyebilir. Eğer test sonuçlarınız, karaciğerinizde bir problem olduğunu işaret ediyorsa, tedavinizi durdurmanız gerekebilir.
• Ciddi akciğer problemleriniz veya sigaraya bağlı öksürüğünüz varsa.
Fingolimod akciğer fonsiyonu üzerine hafif bir etkisi vardır. Ciddi akciğer sorunu olan veya sigaraya bağlı öksürüğü olan hastalarda yan etki görülme olasılığı daha yüksek olabilir.
• Fingolimod beyaz kan hücresi sayımını düşürür (özellikle de lenfosit sayımı). Beyaz kan hücreleri enfeksiyonlarla savaşır. Fingolimod kullanırken (ve kullanmayı bıraktıktan sonra 2 aya kadar) daha kolay enfeksiyon kapabilirsiniz. Mevcut herhangi bir enfeksiyonunuz kötüleşebilir. Enfeksiyonlar ciddi ve hayatı tehdit eder yapıda olabilir. Enfeksiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız, ateşiniz varsa veya grip olmuş gibi hissediyorsanız derhal doktorunuzu arayınız.

3. Fingolimod nasıl kullanılır?
Fingolimod dozu günde bir kapsüldür (0.5 mg fingolimod).
Fingolimod’u günde bir kez yarım bardak suyla alınız. GILENYA aç veya tok karnına alınabilir. Fingolimod 18 yaşın altındaki MS hastalarında çalışılmamış olduğundan çocuklarda ve ergenlik çağındakilerde kullanıma yönelik değildir.Yaşlılarda (65 yaş üzeri) fingolimod ile deneyim kısıtlıdır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Çok yaygın:
• Yorgunluk, titremeler, boğaz ağrısı, eklem veya kas ağrısı, ateş benzeri belirtilerle gribal enfeksiyon
• Baş ağrısı
• Diyare
• Sırt ağrısı
• Öksürük
• Kanda, bir karaciğer enzimi olan ALT’nin yükselmesi

Yaygın:
• Balgamlı öksürük, göğüs ağrısı, ateş benzeri belirtilerle bronşit
• Kusma, bulantı, diyare, ateş benzeri belirtilerle gastroenterit
• Ağız veya genital bölge etrafında kabarcıklar, yanma, kaşıntı veya ağrı benzeri semptomlarla herpes virüs enfeksiyonu (zona veya zoster). Diğer belirtiler yüzde veya gövdede uyuşma, kaşıntı ve kırmızı lekeler veya kabarcıkların takip ettiği şiddetli ağrı ile ateş olabilir
• Yavaş kalp atışı (bradikardi), kalp ritminde bozukluk
• Yanaklarda ve alında basınç veya ağrı hissetmek (sinüzit)
• Deri, saç veya tırnakları etkileyen mantar enfeksiyonu (mantar hastalığı)
• Sersemlik
• Karıncalanma veya uyuşma
• Bulantı, kusma ve ışığa duyarlılığın eşlik ettiği şiddetli baş ağrısı (migren belirtileri)
• Güçsüzlük
• Kaşıntılı, kırmızı, yanan döküntü (egzama)
• Saç dökülmesi
• Kaşıntı
• Kilo kaybı
• Nefessiz kalma
• Depresyon
• Göz ağrısı
• Bulanık görme
• Yüksek tansiyon
• Beyaz kan hücresi sayısında azalma (Lökopeni, Lenfopeni)
• Kanda karaciğer enzim seviyelerinde yükselme
• Kanda bazı yağ seviyelerinde yükselme (trigliseritler)

Yaygın olmayan:
• Ateş, öksürme, nefes almada zorluk benzeri semptomlarla pnömoni
• Görme merkezinde gölgeler veya kör nokta, bulanık görme, renk ve detayları görmede problemler gibi semptomlarla maküler ödem (göz arkasındaki retinaya ilişkin merkezi görme alanında şişlik)
• Bazı beyaz kan hücresi seviyelerinde azalma (nötrofiller)
• Depresif durumda olma

Seyrek:
• Kan damarlarında bozukluklar
• Sinir sistemi bozuklukları
• Lenf sistemi kanseri (Lenfoma)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu Web Sitesi GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından koşulsuz olarak desteklenmektedir. Web Tasarım ve Uygulama: Elif Kor